Biosušenje, gorivo iz otpada, bioreaktorsko odlagalište


Dobro došli na stranice znanstveno - istraživačkog projekta


"Ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja bioosušenog otpada kao preduvjet energetske oporabe."


Trajanje projekta: 01. siječanj 2018. do 30. lipnja 2023.

o projektu

  • sažetak
  • ciljevi
  • novosti

Eksperimenti u slici

Probni uzorak u triaksijalnoj ćeliji

Probni uzorak iz triaksijalne ćelije

Umjeravanje mjerila tlaka triaksijalnog uređaja

Umjeravanje mjerila tlaka edometra

Uzorak sitne frakcije - CGO Kaštijun

Uzorak sitne frakcije - CGO Marišćina

Četvrtanje uzorka

Utvrđivanje granulometrijskog sastava

Utvrđivanje količine organske tvari

Utvrđivanje gustoće čestica otpada plinskim piknometrom

Utvrđivanje gustoće čestica otpada vodenim piknometrom

Utvrđivanje maksimalne zbijenosti otpada vibro pločom

Proctorov pokus

Ugradnja uzorka u edometar promjera 15 cm

Ugradnja uzorka za pokus zbijenosti.

Uzorkovanje otpada

Mljevenje otpada

Priprema uzorka

Mjerenje

Vodeni piknometri

Ugradnja uzorka u triaksijalnu ćeliju

Uzorak otpada nakon pokusa smicanja

Priprema uzorka za smicanje

Ugrađen uzorak u uređaj za direktan posmik

Dugotrajan pokus slijeganja MBO otpada

Uzorkovanje otpada u ljetnom periodu

Priprema uzorka za biosušenje

Usitnjavanje uzorka za biosušenje

Uzorak ugrađen u bio-reaktorsku ćeliju

Sustav za mjerenje baziran na Arduino sustavu

Naš tim

Igor Petrović

Voditelj projekta

Erich Bauer

Konstitutivni modeli

Ivan Hip

Numeričke i statističke metode

Anita Ptiček Siročić

Zbrinjavanje polimera

Ivana Melnjak

Postdoktorand

Linke Li

Doktorand

Nikola Kaniški

Doktorand

Nikola Hrnčić

Doktorand

Boris Kavur

Specijalist za laboratorijska mjerenja

Dino Bosilj

Doktorand

Kontakt

Adresa:

Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

Telefon:

+38542408919

Mobile:

+385914089010